Konsepti ja ohjaus
Concept and directing
 
Mikko Orpana
 
Esiintyjät
Performers
 
Janne Aspvik
Reijo Kela
Niko Kurola
Sampo Malin
Mikko Orpana
Pessi Parviainen
Anni Rissanen
 
 
 
 
 
 
 
Private&Common project
 
Systeemiteoria ja tanssimisen taito
Systems theory and the Art of Dancing
Aika ja paikka
Date and place
 
25.2.2011
19.00
 
Universum
Perämiehenkatu 13
00150 Helsinki
 
Projektin tavoitteena on valmistaa nykytanssiesitys, jossa kaikki esityksen osa-alueet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ja muutoksen tilassa esityksen aikana. Yleisöllä on myös mahdollisuus vaikuttaa esityksen kulkuun.
 
Esityksessä sovelletaan systeemiteoreettista tapaa hahmottaa ja muokata kokonaisuuksia.
 
Esityksen jälkeen on keskustelutilaisuus, johon kaikki voivat osallistua.
Liput
Tickets    
 
15€/10€/8€/5€
orpana@gmail.com
The project aims to produce contemporary dance performance in which all fields are in a constant state of change and interact during the performance. The public will also have the opportunity to influence the course of the performance.
 
The performance applies systems theory approach to understand and modify entities.
 
Open discussion will be held after the show.